INŻYNIERIA I ŚRODOWISKO

Wykonanie profesjonalnych tłumaczeń w dziedzinie inżynierii i budownictwa wymaga nie tylko wiedzy lingwistycznej, ale przede wszystkim specjalistycznej. Dlatego też nasi tłumacze to eksperci w konkretnych dziedzinach. Każdy z nich posiada zarówno doskonałe umiejętności translatorskie, jak i znajomość wymaganej terminologii. Zespół naszych tłumaczy wie z jakich materiałów korzystać - by oferowane tłumaczenia cechowały się najwyższą jakością i były poprawne merytorycznie. 
 
Dotychczas pomyślnie zrealizowaliśmy wiele tłumaczeń tekstów z zakresu technologii i budownictwa. 
Oto lista najciekawszych projektów, które wykonaliśmy do tej pory: 
 
 • Dokumentacja projektowa dotycząca budowy metra w Warszawie, wliczając projekty wykonawcze, ekspertyzy, a także raporty geotechniczne i geologiczne
 • Dokumentacja przetargowa ze specyfikacjami związana z budową metra w Warszawie, wliczając opis wymagań geologicznych i geotechnicznych
 • Wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny i pracy
 • Deklaracje zgodności
 • Podręczniki i instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn budowlanych, jak na przykład wózków widłowych, stabilizatorów itd.
 • Notatki i protokoły dotyczące projektowania i realizacji budynków mieszkalnych
 • Rezultaty i analizy badań dotyczących obszarów inwestycyjnych
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze po zrealizowaniu budynków i obszarów produkcyjnych
 • Instrukcje obsługi oraz interfejsy oprogramowania komputerowego przeznaczonego do projektowania budynków i wnętrz
 • Oferty, projekty oraz kosztorysy dla producenta hal stalowych i magazynów
 • Dokumentacja przetargowa na budowę lekkiej kolei
 • Opisy nieruchomości
 • Opinie ekspertów dotyczące zastosowania technologii próżniowych
 • Wyniki eksperymentów nad wykorzystaniem hybrydowych warstw powierzchni w regeneracji części maszyn